Saturday | 31.10.20

Items
 
Close
Monthly Screenings
סאלח שבתי
בימוי: אפרים קישון | 105 minutes

סאלח שבתי

ישראל 1964 | 105 minutes | Hebrew | English subtitles

גיבור המערכונים של אפרים קישון הופך לגיבור הסאטירה החברתית הראשונה של ישראל ולאחד הסרטים הקופתיים ביותר שהופקו בארץ. קישון עוקב אחר עולה חדש ממרוקו ואחר תהליך ההסתגלות שלו למדינתו החדשה והמוזרה. כמו כל העולים בני זמנו, הוא נשלח למעברה ונאלץ להפעיל את ערמומיותו כדי לגבור על הבירוקרטים הממונים על קליטתו, גם הם דמויות קישוניות אופייניות. עיקר קשייו מתמצים בחוסר היכולת לעכל את סיפור האהבה של בתו היפיפיה עם קיבוצניק צעיר...