Monday | 18.01.21

Items
 
Close
Monthly Screenings

שבוע קולנוע צ’כי 2019

“מחופש לחופש”

מדוע זו כותרת המשנה? מכיוון שהשנה אנו מציינים 30 שנה למהפכת הקטיפה ולנפילת המשטר הקומוניסטי. אך הניסיון הראשון לשחרור פוליטי בצ’כוסלובקיה במהלך עידן השליטה על ידי בריה”מ לאחר מלחמת העולם השנייה הגיע בשנות ה־60. אנו קוראים לתקופה קצרה זו בשם “האביב של פראג” והיא נמחצה על ידי צבאות בריה”מ ועל ידי חברים אחרים של ורשה כשהם פלשו למדינתנו לדכא את השינויים ב־1968. ולכן אנו מציגים שני סרטים משנות ה־60 וגם כאלה שנעשו לאחר המהפכה של נובמבר 1989, כולל סרטים חדשים.

הסרטים: הטרוריסטית, זבובים בחורף, יחפים, תאורה אינטימית, סקאל חייב למות, יהלומי החורף, על הגג.

תודה מיוחדת ליואל האיוש על תרגום הסרטים הקלאסיים לעברית.

רוברט מיקולש, מנהל המכון הצ’כי לתרבות, תל אביב