Tuesday | 23.07.24

Items
 
Close
Monthly Screenings
דגל שחור
בימוי: אילת הלר | 75 minutes

דגל שחור

ישראל 2024 | 75 minutes | Hebrew, Arabic | Hebrew, English subtitles

'דגל שחור', באוקטובר 1956 נרצחו 47 מתושבי כפר קאסם, שחזרו מעבודתם בשדות  על ידי שוטרי משמר הגבול. לאחר לחץ ציבורי כבד הועמדו החיילים לדין. הארוע ״זכה״ לכותרת ״פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה״.  דרך שלושה ממדים סיפוריים, המשתרגים זה בזה כמו דרמה משפטית מותחת, נפרשת המציאות ההיסטורית, הפוליטית והפסיכולוגית המורכבת, שעיצבה והניעה את האירוע. הפסיפס הקולנועי שיוצרים קווי העלילה, מדגיש את ההבדלים העצומים, הנרטיבים הסותרים והשסעים העמוקים שנפערו אז וקיימים עד היום בין יהודים וערבים במקום הזה אם נתחיל להכיר בפערים אלה, האם הכרה בפערים יכולה להביא לפיוס?

בימוי: