Thursday | 08.06.23

Close
Monthly Screenings
שגעון בחלל
בימוי: מל ברוקס | 96 minutes

שגעון בחלל

ארה"ב 1987 | 96 minutes | English | Hebrew subtitles

במסגרת סדרת הפארודיות הז'אנריות שלו הוציא מל ברוקס ב-1987 את הסרט הזה הנשען בבסיסו העלילתי על טרילוגיית "מלחמת הכוכבים" (הנסיכה נחטפת, הנבלים דורשים תמורה, הנסיך המחוספס יציל), אך באמצעות שנינות יהודית והומור ארס-פואטי הוא מצליח להוציא את האוויר מן המקור הלוקאסי ולהופכו לרצף בדיחות מהדהד. הגרסה הערב היא "ציטוט אלונג" ומאפשרת לכולנו לקחת חלק בביצוע שורות המחץ שמפוזרות לאורך הקלאסיקה הזו.