Friday | 05.06.20

Items
 
Close
Monthly Screenings

i_vitelloni

הבטלנים
בימוי: פדריקו פליני | 109 minutes

הבטלנים

איטליה 1953 | 109 minutes | Italian | Hebrew subtitles

חמישה גברים ריקניים ולא כל כך צעירים, נכספים אל חיי העיר הגדולה, ובתוך כך עושים מאמצים בלתי נלאים כדי לחמוק מכל עבודה שהיא. פליני מעצב בצורה מושלמת את חוסר התוחלת שבחיי הפרובינציה, מפעיל את גיבוריו אך ורק לצורך פעילות של געגועים לבלתי קיים, ומתאר אותם כ"בני 30 פלוס המשיגים כסף לבילויים בדרך של חנופה, בזים לכל מה שהפרובינציה יכולה להציע, בעלי השכלה מוגבלת, ולמעשה חסרי כל יחוד שהוא..."