Wednesday | 05.08.20

Items
 
Close
Monthly Screenings
היי שלום, ברה"מ
בימוי: אלכסנדר רודניאנסקי | 100 minutes

היי שלום, ברה"מ

רוסיה 1994 | 100 minutes | Russian | Hebrew, English subtitles

“זהו סרט ממדינה שאיננה קיימת עוד” אומר רודניאנסקי בסרטו, שנוצר ברגעי ההתפרקות של ברה”מ. הוא מנסה לתפוס את הזהות הייחודית של מי שנולד בברה”מ לאחר מלה”ע השניה, גדל תחת השלטון הסובייטי ומגלה באמצע חייו כי הזהות הרוסית־אוקראינית־יהודית שלו עומדת להעלם. רודניאנסקי מתעד זאת בשילוב בין קטעי ארכיון למפגש עם חברים: אמנים, יוצרים, פעילים פוליטיים. התוצאה היא סרט יפה, אינטימי וחכם שהוא מנחת פרידה גאה מפרק חיים שהסתיים. (שני פרקים)