Friday | 27.11.20

Items
 
Close
Monthly Screenings
אירופה: הם או אנחנו
בימוי: ג’ון ברידקט | 120 minutes

אירופה: הם או אנחנו

בריטניה 2016 | 120 minutes | English | Hebrew subtitles

באפריל 2016, חודשיים לפני ההצבעה על יציאת בריטניה מן האיחוד האירופאי, שודרה התוכנית שלפנינו, שני פרקים בני שעה כל אחד, שסוקרים את יחסיה הסוערים של בריטניה עם אירופה מאז מלחמת העולם השניה. באופן מקיף ומפורט, מציג הסרט את המתח המתמשך בבריטניה בין השאיפה להיות חלק מאירופה ומוסדותיה לבין הרתיעה מהשותפות הזו. זוהי היסטוריה של מהלכים פוליטיים ודיפלומטיים, של שוביניזם לאומי לצד סולידריות ליברלית – מתחים שהובילו להצבעה הדרמטית ב־2016 ולמשבר המתמשך שבה בעקבותיה, ועתיד, אולי, להסתיים עם הבחירות לפרלמנט הבריטי שיערכו ב־12 בדצמבר 2019. 

בימוי: