Monday | 17.06.24

Time Items
All day
 
6pm
18:00
18:00
8pm
20:30
20:45
Close
Monthly Screenings
הארמון
בימוי: ליזבת הולטהל | 117 minutes

הארמון

נורבגיה 2018 | 117 minutes | French, Fulah | Hebrew, English subtitles

איש עשיר מארץ עניה בונה לעצמו ארמון. הסרט מלווה את אל חאג’ מוחמאדו, תעשיין מקאמרון, במשך עשר שנים. במהלכן הוא עסוק בין היתר בפרוייקט חייו – הקמת מתחם מגורים מפואר עבורו ועבור נשותיו וילדיו. התכנון והבנייה מחברים בין אפריקה, צרפת ואיטליה, שותפים עסקיים, אדריכלים ומעצבים, טעמים וחלומות. מי עשיר ומי עני? איה המרכז והיכן הפריפריה?