Monday | 18.01.21

Items
 
Close
Monthly Screenings
קרוב יותר לאלוהים
בימוי: אנט ברגר, גרטה ינצן | 85 minutes

קרוב יותר לאלוהים

שוויץ 2018 | 85 minutes | Urdu, Punjab, English | Hebrew subtitles

בתת היבשת ההודית שחולקה לשתי מדינות (לפחות), מנסים גיבורי הסרט להמשיך מסורות תרבותיות חוצות גבולות. סמי הוא זמר ונגן המשמר את תרבות המוסיקה הקלאסית המקומית ומהווה מוקד עליה לרגל עבור רבים. גוגה סאין, מבקש להעמיד את גופו ונפשו בשירות האל. מוקד חייהם של השניים – מוסיקה קלאסית ועבודת שמיים – נפרשים תוך תנועה במרחבים הגיאוגרפיים והאנושיים וקיום דיאלוגים פתוחים.