Monday | 03.08.20

Items
 
Close
Monthly Screenings
דממת הנהר
בימוי: רוג’ריו סוארז | 90 minutes

דממת הנהר

קנדה 2019 | 90 minutes | Portuguese | Hebrew, English subtitles

בניית הסכר בלו מונטה באגן האמזונס בברזיל, הביא לעקירתם של 40,000 אנשים. הבתים שבנו, והכלכלות שניהלו, גוועו ונעלמו עם הנהר שהוסט. ההבטחות לחיים חדשים נפגשו בעיר אליה הועתקו – עם דחק, אלימות, ומצוקות העקורים האחרים. בשולי אלה נובטות גם תקוות ופעולות של מחאה ובנייה חדשה. 

פסטיבלים: