Tuesday | 07.07.20

Items
 
Close
Monthly Screenings
אגדת הרוח
בימוי: יוריס איוונס, מרסלין לורידן | 78 minutes

אגדת הרוח

צרפת 1988 | 78 minutes | French, Mandarin | Hebrew subtitles

סרטו האחרון של יוריס איוונס מגשים את המטרה שהציב לעצמו לאורך שמונה עשורים של עשייה דוקומנטרית: לתפוס “את הפיוטי שמעבר למציאות”. זהו דיוקן קולנועי של אמן היוצא לצלם את הבלתי נראה – את הרוח. זהו גם מסע לאורכה של סין ברגעי השינוי הראשונים של שנות השמונים. אך זהו בעיקר מסע בו מצליחה מרסלין לורידן, שותפתו לחיים ולעשייה, לשרטט דיוקן של בן־זוגה על רקע הנסיונות לתפוס את מושא החיפושים החמקמק. מה שנראה כמסע תיעודי פשוט מתגלה כיצירה בעלת עוצמה מפתיעה.