Thursday | 02.07.20

Close
Monthly Screenings
האיזור האסור
בימוי: טושי פוג’יארה | 105 minutes

האיזור האסור

צרפת, יפן 2012 | 105 minutes | Japanese | Hebrew, French subtitles

בימים שאחרי אסון פוקושימה, יצא הבמא טושי פוג’יארה למסע באיזורים האסורים שבהם פגעו הצונאמי והקרינה מהכור בפוקושימה. הוא מתעד חבל ארץ נטוש וחבול שדרך נופיו אנו למדים על המכה שהלמה בו. בין מבנים ריקים לשדות עזובים, פוגש פוג’יארה בניצולים שמבקשים לברר מה עלה בגורל יקיריהם ורכושם. הנוף והפיזי והאנושי מצטבר בעזרת המצלמה האינטימית ליומן מסע אישי המאפשר ללכוד את האווירה האפוקליפטית רגע אחרי האסון.