Tuesday | 11.08.20

Items
 
Close
Monthly Screenings
פגות תוקף
בימוי: שוש שלם, הילה מדליה | 84 minutes

פגות תוקף

ישראל 2019 | 84 minutes | Mandarin | Hebrew subtitles

המושג Leftover Women (בסינית Shengnu) מתאר נשים משכילות בערים הגדולות בסין בשנות ה־20 המאוחרות לחייהן שנשארו ברווקותן. הממשל הסיני מקדם באגרסיביות את המושג באמצעות מאמרים, סקרים, קריקטורות ודיווחים חדשותיים בהם מתויגות לשלילה נשים משכילות ורווקות כדרך להתמודד עם האיום על היציבות החברתית שנוצר עקב “מדיניות הילד היחיד” אשר הובילה למצב בו היום יש בסין כ־30 מיליון גברים יותר מנשים. הסרט עוקב אחר שלוש נשים המתמודדות עם הסטיגמה של Leftover Women, ומשקף את הדיכוי של נשים הנשען על ערכים סינים מסורתיים.