Friday | 03.07.20

Time Items
All day
 
10am
6pm
8pm
20:30
20:45
Close
Monthly Screenings
בידים טובות
בימוי: ז’אן הרי | 107 minutes

בידים טובות

צרפת 2018 | 107 minutes | French | Hebrew, English subtitles

גורלו ועתידו של תיאו, תינוק בן יום, מופקד בידי המועצה לרווחת הילד לאחר שאימו ויתרה על האפשרות לגדל אותו. עד שימצאו פתרון קבוע, האחריות הזמנית על הטיפול בו עוברת לעובד הסוציאלי ז’אן ומשפחתו. אנו מלווים את תיאו בשבועות שמובילים עד שימצא בית מאמץ, במפגשיו עם הצוות הרפואי, סוציאלי ופסיכולוגי שאמון על רווחתו. בזכות התבוננות עדינה, בזכות גיבורים רחבי לב ועיקשים, מבלי לוותר על ההקשר החברתי והתמונה הרחבה, ועם אנסמבל של כוכבים – מגישה ז’אן הרי דרמה עזה שכבשה את הצופים בצרפת ועתידה לעשות זאת גם כאן.