Close
Monthly Screenings
חברים יקרים
בימוי: אנדרי קונצ'לבסקי | 120 minutes

חברים יקרים

רוסיה 2020 | 120 minutes | Russian | Hebrew subtitles

1962, העיר נובוצ'רקסקי. על אף השלטון הכלכלי המרכזי של ברית המועצות, מחירי המוצרים עולים והמדפים ריקים. המצב מביא את פועלי המפעל המקומי להכריז על שביתה. ליודמילה, חברה במועצת העיר, תומכת בצעדי דיכוי כנגד השובתים. כאשר העניינים מתחממים, פותחים כוחות הצבא באש והורגים מפגינים רבים. את הטבח הזה מעוניין השלטון להשתיק. ליודמילה, שצידדה בשלטון בקול ברור, מגלה כי בתה הצעירה נעלמה בזמן הטבח. עכשיו עליה לבחור צד. הבמאי הותיק אנדריי קונצ'לבסקי מצלם את סרטו בשחור לבן חריף ומתבונן על ההיסטוריה של המאה העשרים כחיכוך בין כוחות אדירים הגורסים את בני האדם שבמרכזם. בזכות הופעתה של ויליה ויסוצקאיה בתפקיד הראשי, הוא מביא אותנו קרוב אל הסערה שבין אהבת המולדת לאהבת אם לבתה.