Thursday | 23.05.24

Close
Monthly Screenings
משקלה של הכלה
בימוי: מיכאלה אוצ’יפינטי | 93 minutes

משקלה של הכלה

איטליה 2019 | 93 minutes | French, Hassanya | Hebrew subtitles

אחד ממנהגי הנישואין במאוריטניה דורש כי הכלה תגיע לחופה כשהיא עגולת מראה. נישואיה של ורידה בעוד שבועות אחדים ובינתיים מפטמת אותה אימה מדי יום בארוחות רבות ושתיית קערות חלב. עד מועד החתונה היא מבלה עם אמל חברתה, התוססת ממנה, שמנסה להניא אותה מן האכילה המרובה. ככל שמועד החתונה מתקרב, הלחץ גובר והיחסים בין הבת לאמה מתחדדים. בזכות ההופעה המשוחררת של ורידה דיישה בתפקיד הראשי, עם בימוי שמנצל היטב את הנופים כדי להביא למסך תמונות נפלאות התוצאה היא "סרט עדין ומלא רגשות" (וראייטי).