ראשון | 09.08.20

פריטים
 
סגור
לתכנית החודשית
נתונים נוספים

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות זרה, כהגדרתה בסעיף 36 א לחוק העמותות, לשנת 2017

 

שם הישות נותנת התרומה | סכום | מטרת התרומה או יעודה

גרמן פילמס | 15,011 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

האוספיס האוסטרי | 11,970 | פעילות ארכיון

המכון האוסטרי | 4,000 | פעילות ארכיון

המכון האיטלקי | 3,200 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

המכון האיטלקי | 1,200 | פסטיבל הקולנוע היהודי

המכון הרומני | 1,680 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

המכון הצרפתי | 11,590 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

המכון הצרפתי | 1,000 | פעילות סינמטק

מכון גטה – גרמניה | 1,993 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות אוסטריה | 2,090 | פסטיבל הקולנוע היהודי

שגרירות אירלנד | 1,737 | פעילות סינמטק

שגרירות ארגנטינה | 1,400 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות ארגנטינה | 1,634 | פסטיבל הקולנוע היהודי

שגרירות דנמרק | 6,280 | פסטיבל הקולנוע היהודי

שגרירות קנדה | 5,012 | פסטיבל הקולנוע היהודי