סגור
לתכנית החודשית
זמר בודד הוא הלב

התערוכה זמר בודד הוא הלב: מוזיקה מזרחית בישראל שאצר ערן ליטוין, הוצגה במוזיאון אשדוד לאמנות בחודשים יוני-דצמבר 2017. תערוכה זו ביקשה לפרושׂ את סיפורה של המוזיקה המזרחית בארץ. להתוות את ערוצי ההשפעה והתפתחות של מוזיקה זו, שברדאר של מנגנוני התרבות ההגמוניים ומנסחי הישראליות המתהווה סומנה כ”ז’אנר” מוזיקלי נפרד, נחות ולא פעם בזוי.

פרויקט שאפתני זה שהיווה במידה רבה ניסיון מחקרי חלוצי, כלל תערוכה רחבת היקף וקטלוג המקבץ מאמרים מפרספקטיבות שונות, ופתח את אירועי פסטיבל מדיטרנה לתרבות ים-תיכונית החמישי. התערוכה זמר בודד הוא הלב היוותה המשך ישיר וטבעי לטרילוגיית תערוכות שהוצגו במוזיאון במסגרת זו בשלוש השנים שקדמו לתערוכה, ואִבחנו את המרכזים העצביים הרגישים והתנודות הטקטוניות של התרבות הישראלית העכשווית.

מוזיאון אשדוד לאמנות מבסס את צביונו בשנים האחרונות כמאופיין בבחינה מתמדת של סוגיות הנוגעות לזהות מקומית. סוגיות אלו נבחנות על רקע אופייה הייחודי של העיר אשדוד – העיר הישראלית הראשונה שתוכננה והוקמה לאחר קום המדינה – כעיר מהגרים ים תיכונית, מרובת זהויות ורב-תרבותית. מהלך זה נרקם במספר תערוכות שהוצגו במוזיאון, ביניהן התערוכה זמר בודד הוא הלב.

סינמטק ירושלים יציג חלקים נבחרים מתוך התערוכה בין התאריכים 19/06 ועד 19/07.