Close
Monthly Screenings
נפילה
בימוי: ויגו מורטנסן | 112 minutes

נפילה

ארה"ב 2020 | 112 minutes | English | Hebrew subtitles

ג'ון חי בקליפורניה עם בן זוגו ובתם המאומצת. כאשר אביו המזדקן מגיע לעיר כדי לחפש אפשרות של דיור מוגן, נאלץ ג'ון להתמודד עם זכרונותיו מילדות קשוחה, ועם אב שדעותיו ואופיו לא התרככו עם השנים. סביב ציר העלילה הזה משרטט ויגו מורטנסן דרמה משפתית שבוחנת יחסים טעונים בין הורים לילדיהם. המאפיין הלהטבי אמנם משמעותי כאן, אך יותר מאשר לב הענין, הוא מאיץ דרמטי בתוך יחסים פגומים. עיקר הענין של מורטנסן הוא מקומו של העבר בהווה, ביכולת להכיל ולקבל, לטוות מקש האכזבה חוט דק של אמפטיה. האופן שבו הוא מנסח זאת, בלי סנסציות ועם בימוי מאופק מעניקים לסרט את כוחו.