30.04.2017 07:00 אולמות שונים
אין הקרנות - ערב יום הזכרון