סינמטק ירושלים - ארכיון ישראלי לסרטים מודה על תמיכתם הקבועה ולאורך השנים של

מקימי הסינמטק -

קרן ון ליר, הקרן לירושלים, קרן משפחת אוסטרובסקי

ולתומכינו -

משרד המדע, התרבות והספורט, עיריית ירושלים

 

חברי ההנהלה הציבורית

דניאל מימראן | דפנה יגלום | דוד הרמן | פליפה קוברסקי | ענת צור | רות חשין | הדוה פוגל | תמר בן דוד | שמעון אלון | דורית ענבר | צחי שאשא | עדי גולדין