סינמטק ירושלים - ארכיון ישראלי לסרטים מודה על תמיכתם הקבועה ולאורך השנים של

מקימי הסינמטק -

קרן ון ליר, הקרן לירושלים, קרן משפחת אוסטרובסקי

ולתומכינו -

משרד המדע, התרבות והספורט, עיריית ירושלים

 

חברי ההנהלה הציבורית

 דני מימרן  | מרק סופר |  רות חשין  |  הדוה פוגל  |  דורית ענבר  |  שמעון אלון  | צחי שאשא  |  עדי גולדין  |  ליה ון ליר  |  פליפה קוברסקי  |  דוד הרמן  |  דן ילון