איתור חומרים קולנועיים העוסקים בעולם היהודי

 

 

 

 

 

 

הארכיון הישראלי לסרטים שוקד מאז ומעולם על איתורם של סרטים הנוגעים למורשת היהודית במדינות שונות, במאמץ מתמיד להביא עותק שלהם למשמרת בארכיון. במסגרת זו נשלחים שליחים מטעמו לחו"ל, ואלה נוברים בארכיונים ישנים כדי למצוא בהם אוצרות נשכחים. (ע"ע הפרויקט הרוסי).