נתונים נוספים

 

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות זרה, כהגדרתה בסעיף 36 א לחוק העמותות, לשנת 2015

 
     

 

סכום

מהות התמיכה

שגרירות אוסטרליה

4,972

פעילות סינמטק

מכון פולני

4,160

פעילות סינמטק

שגרירות ארה"ב

6,916

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות טייוואן

8,208

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

קונסוליה שוודית

10,612

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות ספרד

4,538

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

מכון איטלקי

3,776

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות אוסטריה

16,738

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

מכון גטה - גרמניה

6,695

פסטיבל הקולנוע היהודי

מכון גטה - גרמניה

2,132

פסטיבל הקולנוע היהודי

שגרירות ארגנטינה

1,500

פסטיבל הקולנוע היהודי

רומן גארי צרפת

3,170

פסטיבל הקולנוע היהודי