נתונים נוספים

 

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות זרה, כהגדרתה בסעיף 36 א לחוק העמותות, לשנת 2014

שם היישות נותנת התרומה

סכום בשקלים

מטרת התרומה

התנאים לתרומה - במידה ויש

שגרירות אוסטריה

        7,200

תמיכה בפסטיבלים

לא

שגרירות אוסטריה

        3,488

תמיכה בפסטיבלים

לא

שגרירות צ'ילה

        3,476

תמיכה בפסטיבלים

לא

קונסוליה היוונית

        1,500

תמיכה בפסטיבלים

לא

שגרירות ארגנטינה

        2,200

תמיכה בפסטיבלים

לא

שגרירות ארגנטינה

        2,752

תמיכה בפסטיבלים

לא

שגרירות ארגנטינה

           550

תמיכה בפסטיבלים

לא

שגרירות ארגנטינה

      10,002

תמיכה בפסטיבלים

לא

מכון גטה

        6,900

תמיכה בפסטיבלים

לא