קטלוג קולנוע ישראלי

מידע שנתי עדכני על הקולנוע הישראלי 

סינמטק ירושלים - הארכיון הישראלי לסרטים בתפקודו כמרכז מידע כלל ישראלי בתחום הקולנוע, לצד פעולות השימור של הקולנוע הישראלי, מתמיד במשך שנים לאסוף ולתעד מידע מפורט על הנעשה בארץ בתחומי היצירה הקולנועית. בחודש יולי לקראת פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ירושלים, נפרסם מידע מקצועי  מעודכן בנוגע לסרטים שהפקתם נסתיימה השנה, כמו גם סרטים המצויים בשלבי הפקה ראשוניים או מתקדמים:

א.      סרטים עלילתיים באורך מלא

ב.      סרטים תיעודיים ( 45 דקות ומעלה)

המידע מיועד בעיקר לחו"ל: למשקיעים, מנהלי קרנות, תחנות טלוויזיה, פסטיבלים, מכוני תרבות וכיו"ב